Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna forum.wandaluzja.pl
Dzieje Bajeczne Julisz Prawdzic-Tell
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Historia Polityczna
Idź do strony 1, 2, 3 ... 415, 416, 417  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Hydepark
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Lis 10, 2007 9:02 pm    Temat postu: Historia Polityczna Odpowiedz z cytatem

Ks. prof. Roman Dzwonkowski, KOMUNIZM I LIBERALIZM – DWAJ BRACIA WROGOWIE, Nasz Dziennik, 07 XI 2007, s. 17-18

RDz pisze, ?e komunizm mia? by? wizj? zbawienia na Ziemi. Nie zwraca si? uwagi, ?e przeciwny mu system, jakim jest zachodni filozoficzny liberalizm i jego praktyczne zasady, MAJ? TEN SAM FUNDAMENT I TEN SAM CEL.
Karol Marks, jako redaguj?cy z Engelsem Neue Rheinische Zeitung, organ Wiosny Ludów, by? zi?ciem pruskiego cenzora Nadrenii, który za swe zas?ugi w t?umieniu rewolucji zosta? msw, pe?ni?cym urz?d premiera Prus, którym zosta? Bismarck. Bismarck nie odp?aci? niewdzi?czno?ci? Marksowi, anga?uj?c go do akcji kapita?owych we Francji, Holandii i Anglii, gdzie ten zaj?? si? teori? kapita?u. Istotne jest te? to, ?e redaktorzy udost?pnili ?amy NRZ wi?zionemu za zwyk?e oszustwo Ferdynandowi Lassalle'owi, który dzi?ki temu awansowa? na Trybuna Robotniczego, który URATOWA? Bismarcka z jego Ma?ymi Niemcami.
Bismarck by? filozofem politycznym, co realizowa? dzi?ki tym trzem tuzom z NRZ. Pochodz?c z Pomorza musia? s?ysze? o rewolucji antyjezuickiej w Wielkopolsce z ujawnionym przez ni? Talmudem, na podstawie którego Johann Wolfgang Goethe og?osi? – za Volterem – ?e ?ydzi to KAPITA? KRYMINALNY. To uratowa?o Prusy przed likwidacj? przez Napoleona. Bismarck jednak nie zgadza? si? z tym, upatruj?c polityczny kapita? kryminalny w Watykanie. Poniewa? ba? si?, ?e niemiecki kapita? ludowy zostanie zdominowany politycznie przez katolickie Centrum wi?c dopu?ci? do zniszczenia tego kapita?u, czego manifestacj? by?a replika przez Bebla wniosku Centrum, by uzna? kapita? ?ydowski za aspo?eczny, ?e ANTYSEMITYZM TO SOCJALIZM DLA G?UPICH. Centrum mog?o dokona? podoju Niemiec pod has?ami antysemickimi.
Bismarck popiera? marksizm jako towar eksportowy dla Francji, USA i Rosji, a Niemcy zabezpieczy? przed nim lasalizmem. Marksizm móg? by? antysemicki, a lasalizm wyklucza antysemityzm doktrynalnie i strukturalnie – ?e ?ydzi to naiwne dzieci Jezusa Chrystusa, i awansowanie lo?y maso?skiej do robotniczego komitetu wyborczego. Poniewa? marksizm nie by? w stanie zniszczy? samodzielnie bolszewizmu katolickiego, który móg? opanowa? Niemcy na grzbiecie kapita?u ludowego, wi?c Bismarck przyda? mu strategicznego sojusznika w postaci Karola Darwina.
Wyeliminowanie bolszewizmu katolickiego, opanowanie Europy Wschodniej i Chin przez marksizm, oraz opanowanie Zachodu przez lasalistyczny liberalizm, by?o wi?c akcj? prewencyjn? ?elaznego Kanclerza który ba? si? jak diabe? ?wi?conej wody Jana Chrzciciela – jako NAJGRO?NIEJSZEGO DLA NIEMIEC – i w tym sensie mo?emy mówi? o WSPÓLNYM FUNDAMECIE komunizmu i liberalizmu. Wg joannitów to Jezus Chrystus by? FA?SZYWYM PROROKIEM.
Rozbrat mi?dzy Paderewskim a Dmowskim wynika? z tego, ?e Dmowski trzyma? si? formu?y kapita?u kryminalnego Voltera-Goethego-Fichtego, UMO?LIWIAJ?CEJ sojusz z chadecj?, co formu?a Bismarcka uniemo?liwia?a - tak jak nie jest mo?liwy sojusz chadecji z pi?sudczyzn? – tylko front poprzez endecj? - co potwierdzili Kaczy?scy. Paderewski przechodz?c na pozycj? Keynesa sta? si? faszyst?, ale faszyzm niemiecki zosta? zniszczony zakupieniem przez Józefa Stalina dla swego agenta Adolfa Hitlera stanowiska gaulaitera Berlina. Adolf Hitler by? najwybitniejszym politykiem lasalowskim czyli LIBERALNYM. WROGO?? za? mi?dzy komunizmem a liberalizmem jest te? programowa, gdy? chodzi?o o tworzenie ?wiata dwubiegunowego, którego koordynatorem by?a kontrolowana przez synagog? masoneria.
Fakt zamieszcza artyku? TO MROCZNE DZIEDZICTWO (Prof. Richard Pipes o skutkach rewolucji pa?dziernikowej, 7 XI 07, s. 2, 6, 7), w którym ponownie przypisuje Polakom decyduj?c? rol? w rewolucji pa?dziernikowej. Jest to ewidentny fa?sz, gdy? z Antonem Denikinem mo?e móg?by si? dogada? np. Richard Pipes, ?e bez Polaków zostanie pobity pod Or?em a Lenin da zdobyt? bro? Kemalowi, który zabierze ni? Rosjanom Konstantynopol - ale nie Pi?sudski czy Paderewski. Gdy Denikin zagrozi? Polakom w/s Bia?egostoku i Che?ma NIEMCAMI to endecy zgodzili si? na odczytanie sporz?dzonego NA TAK? OKOLICZNO?? ultimatum Pi?sudskiego. Denikin my?la?, ?e Konstantynopol to zwyci?stwo.
Denikin dzia?a? jak agent Reichswehry, która gra?a na jego kl?sk?, a po kl?sce Tuchaczewskiego pod Warszawa – gdy wybuch?y powstania eserów – dostarczy?a Tuchaczewskiemu gazy bojowe, co przestraszy?o Polaków. Po pacyfikacji Piotrogrodu wiadomo by?o, ?e jest to najostrzejszy imperializm rosyjski, który jako, Nowa Asyria, b?dzie móg? by? obalony przez wojn? ?wiatow?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Lis 19, 2007 11:08 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Mariusz Muszy?ski, RENESANS NACJONALIZMU – Wszystkim w Europie wolno by? nacjonalistami, tylko nie Polakom, Wprost, 18 XI 2007, s. 34-38

Na ten paradoks odpowiedzia? ju? Jakub Berman w Referacie Bermana, mówi?cym o judeizacji Polski. Stwierdzi? on, ?e JEDYNYM GRO?NYM ANTYSEMITYZMEM JEST ?RODKOWEUROPEJSKI - bo inne s? muletami ?ydowskich toreadorów. Ja t?umaczy?em to rewolucj? antyjezuick? w Wielkopolsce, gdzie UJAWNIONO TALMUD. Der Spiegel napisa? w transparencie: ?ADNEMU POLSKIEMU, CZESKIEMU CZY W?GIERSKIEMU NACJONALI?CIE DO G?OWY BY NIE PRZYSZ?O WYW?ASZCZANIE, WYP?DZANIE CZY MORDOWANIE OBCOPLEMIE?CÓW, ALE ZOSTALI DO TEGO PRZYMUSZNIE PRZEZ HITLERA, który – czego ju? Der Spiegel nie napisa? – reprezentowa? ?ydowski nazizm.
Pan Korwin-Mikke potraktowa? nacjonalizm jako antytez? Unii Europejskiej: POWSTAJE SOCJALISTYCZNO-MASO?SKIE PA?STWO, POWOLI ZMIERZAJ?CE W KIERUNKU NEOKOMUNISTYCZNO-TOTALITARNYM (Tomasz Mys?ek, Oszustwo i kapitulacja, czyli „wielki sukces Polski na szczycie UE”, Najwy?szy czas, 27 XI 2007, s. XI-X).
Eurosocjalizm jest oczywi?cie lasalityczny, gdy ZSRS by? marksistowski, ale Lassalle by? lepszym oszustem i syjonist? od Marksa. Der Spiegel og?osi? wprawdzie: NACJONALIZM SI? NIE SPRZEDA - Narodowymi has?ami bracia Kaczy?scy podgrzewaj? nastroje i denerwuj? s?siadów. Ale miejskie elity kraju nie za bardzo si? tym przejmuj?. Wola zajmowa? si? zarabianiem pieni?dzy, Forum, 22 – 28 X 2007, s. 4-6). Kaczy?scy nie byli jednak nacjonalistami tylko WYKLUCZAJ?C? SI? identyfikacj? pi?sudczyzny z chadecj?, ale sfinansowanie przez Niemców z?odziejskiej prywatyzacji przez wsadzenie mi DO DUPY Satelitarnej Detekcji Z?ota i OBRZYDZENIA mej Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej – bo nie mo?na tym otru? USA jak fekaliami pruskimi czy hitlerowskimi Rosji i Francji – jeszcze granic? niemiecko-angielsk? na Donie nie jest.
Nacjonalizm rosyjski jest potrzebny, ?eby nie powtórzy? si? najwi?kszy wyczyn POETYCKI w postaci rewolucji bolszewickiej: (Niko?aj Jamskoj, Sowierszenno Siekretno 2007, Ani pokoju, ani ziemi, ani wolno?ci; Forum, 5-11 XI 2007, s. 56-59). Nie mog? si? jednak zgodzi? z has?em: STALIN EX MACHINA, gdy? wg mej ksi??ki Incydentu nie by?o (Gda?sk 2001) to Stalin odegra? wa?n? rol? w ruchu bolszewickim FINANSUJ?C LENINA, równie? jako agent brytyjski.
Przewrót bolszewicki nie by? te? ?adnym eksperymentem ideologicznym tylko zagraniem Sztabu Generalnego Wehrmachtu dla wy??czenia Rosji z wojny ?wiatowej, ale za tym kry?a si? kalkulacja II cz?onu mafi rosyjskiej, jak? by?a mafia odeska czyli Opryczna, na wprowadzenie w Rosji PRZEMYS?OWEJ eksploatacji z?ota si?? NIEWOLNICZ? i wykupienia za nie USA. Ekspert d/s Rosji Cesarskiego Sztabu Generalnego Parvus urodzi? si? k. Mi?ska, ale szko?? ?redni? uko?czy? w Odesie.
Ja BEZ NACJONALISTÓW jestem np. bezradny wobec ksi??ki TAJNA WOJNA CHRUSZCZOWA (Aleksander Fursenko, Timothy Naftali, Warszawa Bellona SA 2007), gdy? jest to TUMANIENIE ROSJAN. Jak pisz? w Incydentu nie by?o to Chruszczow nie by? kemerylem tylko ANTYSTALINOWSKIM terroryst? i frondowcem jako eksponent jezuickiego rodowodu Józefa Stalina z warszawskiego S?dy Szlacheckiego.
Chruszczow z?ama? samow?adztwo na radzie wojennej w Stalingradzie, dzi?ki czemu Leningrad móg? wygra? II wojn? ?wiatow?, gdy? Stalin doprowadzi?by pod Stalingradem do takiej kl?ski Armi Czerwonej jak pod Moskw?. Stalin wygna? go za to, ale ten uda? si? do wo?y?skiej brygady Polski Niepodleg?ej, gdzie tworzy? armi? palatynack? Istrebitelnyje Bataliony, która w sojuszu z AK podj??a walk? z ukrai?skimi dywizjami NKWD, przy pomocy których Kaganowicz, jako OUN, tworzy? na Ukrainie pa?stwo ?ydowskie. Pa?stwo to zosta?o rozgromione przez ?ukowa, manifestacj? czego, tj. sojuszu ACz z III NSZ, by? Pogrom Kielecki.


Ostatnio zmieniony przez Tell dnia Wto Lis 20, 2007 11:26 pm, w całości zmieniany 3 razy
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Lis 30, 2007 7:06 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

dr hab. n. med. Cezary Wójcik, przewodnicz?cy rady Niezale?nego Forum Akademickiego (www.nfa.pl), KRÓL JEST NAGI: CA?A PRAWDA O POLSKIEJ NAUCE – ?aden polski naukowiec nie przeszed? nawet I etapu konkursu Europejskich Bada? Naukowych – alarmuje Cezary Wójcik z Indiana University School of Medicine w USA. Z bezpiecznej odleg?o?ci ?atwo krytykowa? – odpowiada mu Przemys?aw Urba?czyk z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; Gazeta Wyborcza, 27 XI 2007, s. 17

W transparencie czytamy: POLSCY PODATNICY B?D? FINANSOWA? BADANIA NAUKOWE NA CYPRZE, W IZRAELU, WE FRANCJI CZY W WLK BRYTANII, NIE B?D? NATOMIAST FINANSOWA? BADA? W POLSCE. Dla mnie najciekawsze jest jednak to, ?e artyku? ten ukaza? si? W DNIU zako?czenia ataków ?ydowskich ogierków na ?wi?tyni? Salomona w Jerozolimie, a poniewa? ataków tych by?a du?o i od wielu lat wi?c by? to najlepszy biznes POD FLAG? AMERYKA?SK?. In?ynier Gzula t?umaczy? antypolonizm ameryka?ski tym, ?e Polacy s? – czy byli – jedyn? nacj? ameryka?sk?, nie zgnojon? przez ?ydów.
Ta deklaracja w/s NIEKONKURENCYJNO?CI nauki polskiej przypomina ankiet? rozes?an? do polskich partii politycznych w/s STOSUNKU DO EKOLOGII – na któr? zgodnie odpowiedzia?y, ?e NIE INTERESUJE ICH TO, a tylko PiS napisa?, ?e ZAPOMNIELI O TYM. To ?wiadczy, ?e ekologia polityczna by?a w Polsce ZAKAZANA w intencji – jak to napisa? bodaj Wprost – uszlachetnienia rasy ?ydowskiej przy pomocy blondynek? gdy? Stasi wymy?li?o, ?e blondynki s? ras? PALESTY?SK? ale teraz pojawi?o si?, ?e lodowcow?. Wszelkie polityczne napominanie o ekologii grozi?o wi?c otruciem POD FLAG? AMERYKA?SK?. Stalinowski ?yd Michnik og?osi? jednak: KONIEC WOJNY KLAS I WOJNY RAS.
Pami?tam obrzydliwe kawa?y o rudych, po likwidacji których zacz?to to lansowa? wobec blondynek. Likwidacja blondynów przy pomocy spermy jerozolimskiej okaza?a si? jednak trudniejsza. Nie jest to wcale rozkaz Stalina tylko SEKSUALPOLITIK, które doprowadzi?o do kastracji Rzymian przy pomocy ?ykaczyzmu z?ota. Mo?na do tego jeszcze pod??czy? niemieck? abnegacj? wobec Satelitarnej Detekcji Z?ota i WYBRZYDZANIE na m? Funkcjonaln? Chronologi? Architektury Niemieckiej – wg mnie dlatego ?e nie s? to fekalia pruskie, którymi otruto Rosj? i Francj?, a mo?na tym otru? USA.
Z tym ??czy si? artyku? NAJSTA?SZA SKRZYNIA LODU W DZIEJACH ?WIATA – Dlaczego Rosja sprzeda?a Ameryce Alask?. G?upota czy konieczno?? strategiczna? (Forum, 26 XI – 2 XII 07, s. 54-6). Zgadzam si?, ?e carat móg? si? kierowa? motywem sprzedania przez Napoleona Amerykanom Luizjany, ale tu sprawa by?a wa?niejsza od Kolumbii. Clausewitz, który powiedzia?: ROSJI NIE MO?NA POKONA?, ALE MO?NA J? SK?ONI? DO SAMOBÓJSTWA, przewidzia?, ?e Niemcy zostan? zjednoczone w wyniku 2 wojen: z Austri? i Francj?. W/s wojny z Rosj? milcza?.
Wobec gro?by wojny z Prusami o Zjednoczenie Niemiec car skoncentrowa? w Królestwie 360-tysi?czn? armi? i kaza? Danii anektowa? Holsztyn, ale zosta? skontrowany przez Prusaków postaniem styczniowym, gdy? misja Wielopolskiego by?a spó?niona. To wyeliminowa?o Rosj? z Niemiec i zmusi?o j? do OKUPIENIA SI? Prusom, Anglii, Ameryce, Japonii, Chinom i Turcji, ?eby nie wspomaga?y Polaków – co wobec oddania Anglii Zachodniej Australii i Kolumbii zlikwidowa?o ?wiatow? mocarstwowo?? Rosji. Mak?aj Mak?akow B?AGA? CARA, ?eby nie oddawa? Anglikom Zachodniej Australii.
Do powstania sipajów Anglia by?a PROTEKTORATEM ROSJI. Od tego chcia? si? wyzwoli? Jerzy III przy pomocy Prus, ale zosta? ubrany w kaftan bezpiecze?stwa. Napoleon my?la?, ?e po podboju Rosji B?DZIE MIA? ANGLI? W KIESZENI.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Gru 14, 2007 11:15 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Witold Gadomski, ODKRYCIA, KTÓRE WSTRZ?SN??Y EKONOMI? – Najwa?niejszy dla XX wieku gospodarczy „wynalazek” to korporacja, Gazeta Wyborcza, 10 XII 2007, s. 26

Wczoraj, po zamieszczeniu w internecie komentarza do artyku?u DOLINA LOTNICZA (Rzeczpospolita, 12 XII 07) napotka?em trzykrotnie bardzo agresywne i aktualne deklaracje, ?e Wzgórz ?wi?tynne w Jerozolimie to ?WI?TYNIA SALOMONA. Wobec tego przypominam, ?e podczas pobytu azylanckiego w Badenii Wirtembergii w l. 1981-90 chcia?em sprzeda? Niemcom ?wi?tyni? Salomona w Jerozolimie, ale Kanclerz Kohl zabra? tylko PA?AC Salomona ?ydom i da? Palesty?czykom, pozostawiaj?c ?ydom TYLKO prawo modlenia si? pod ?cian? P?aczu.
Sprawa zacz??a si? od wyp?dzenia mnie przez Prezydenta Sadata z Egiptu, gdy? 2 francuskich egiptologów dosta?o zajoba z powodu mej interpretacji piramid. Chcieli odnale?? skarbiec Snofrena z wyw?aszczeni ?wi?ty?, czego ja nie mówi?em, ale z mej interpretacji mog?o wynika?, ?e piramidy by?y SKARBCAMI. Wobec tego ja wycofa?em mój kapita? egiptologiczny do Izraela, gdzie mia?em ?wi?tyni? Salomona, o której ?ydzi NIE WIEDZIELI. To za?, co ?ydzi uwa?aj? za ?wi?tyni? Salomona by?o PA?ACEM SALOMONA i Heroda, gdzie odby? si? JEROZOLIMSKI proces Jezusa, a poniewa? Droga Krzy?owa jest najwi?ksz? hipotek? wi?c BY?EM WYP?ACALNY.
Reprezentowanie mnie w Egipcie powierzy?em Francuzom, nakazuj?c im zbadanie gruzu latarni Faros, ale zacz?li krzycze?, ?e ZNALE?LI PA?AC KLEOPATRY. Poniewa? opiera?em si? na NIEMIECKIEJ rekonstrukcji Aleksandrii wi?c pouczy?em ich, ?e ?ADNEGO PA?ACU KLEOPATRY NIE BY?O, tylko najwi?kszy na ?wiecie zespó? pa?aców Ptolemeuszy, a znale?li pa?ac recepcyjny czyli POCZEKALNI?.
Wg rekonstrukcji niemieckiej to w punktem zerowym systemu pa?acowego Ptolemeuszy by?a wystawiona przez Cezara kolumna Pompejusza. W punkcie tym mia? stan?? obelisk Assua?ski, który pop?ka? z powodu nie wyci?cia ze ska?y. Niemcy nie wiedzieli jednak, CO SI? STA?O z zespo?em pa?acowym, wi?c wyt?umaczy?em im, ?e zosta? przeniesiony do Konstantynopola, a Francuzi znale?li ?MIETNISKO POROZBIÓRKOWE.
Zawnioskowa?em te?, ?e Biblioteka Ptolemeuszy, której LAMUSEM by?a Biblioteka Aleksandryjska, wcale nie zosta?a spalona jako Archiwum Cesarskie i ARIA?SKIE tylko przewieziona do Konstantynopola i umieszczona w pa?acu podziemnym z o?wietleniem ELEKTRYCZNYM, gdzie mog?a przetrwa? do dzi?.
Francuzi uwolnili si? spod mego protektoratu TRATUJ?C NIEMCÓW. Ja przyj??em równie? za Niemcami interpretacj? Pa?acu Salomona w postaci REKONSTRUKCJI Schicka, który dokona? tego z MAJSTRAMI. Poprawi?em go, ?e JEGO budowl? – na podstawie analogii z cytadel? z Chavez do Huantar w Peru – wypada przypisywa? Hyksosom. Salomon dobudowa? tylko do Pa?acu i ?wi?tyni cysterny-SKARBCE, na których stan??y cedrowe wie?owce, wobec czego zwracam honor Niemcom, ?e w pa?acu Schicka NIE MO?NA BY?O ZAKWATEROWA? TYSI?CA BAB, ale w wie?owcu Salomona to i owszem, a harem ten NIE BY? W ?WI?TYNI.
Tytu?owy artyku? jest OSZUSTWEM, gdy? korporacja AMERYKA?SKA to europejski KOMANDYT, który wprowadzi? ksi??? Drucki-Lubecki obsadzaj?c zarz?d spó?ek akcyjnych, które nie wyp?aca?y dywidendy czy mia?y k?opoty z podatkami, fachowcami. By? to wi?c z?agodzony ZARZ?D KOMISARYCZNY. Nie jest prawd?, ?e system ten w USA doprowadzi? do „ograniczenia chciwo?ci”, gdy? – przy zmniejszeniu zaanga?owania akcjonariuszy – doprowadzi? w?a?nie do PAZERNO?CI KLASY MENADZERSKIEJ, ZDZIERSTWA I OSZUSTW. Ameryka?skich komandytów wyznaczaj? banki.
Korporacja europejska – jako zbiorowe cia?o prawne z zachowaniem praw finansowych jednostek – by?a podstaw? faszyzmu, a w?oskie prawo korporacyjne Mussoliniego, zapobiegaj?ce LUDO?ERSTWU FINANSOWEMU Balcerowicza-Langego, by?o podstaw? w?oskiego cudu gospodarczego.
Adolf Hitler, mianuj?c wodzem faszystów ameryka?skich Forda, obali? szefa mi?dzynarodówki faszystowskiej Paderewskiego. Gdy Prezydent Nixon og?osi?, ?e WSZYSCY JESTE?MY KEYNESISTAMI, to zosta? obalony przez Goleniowskiego, a cherubina Hitlera, szefa kapita?u ?ydoarabskiego, przykryto prze?cierad?em z napisem WATERGATE.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Gru 15, 2007 11:40 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Klaus Wiedgrefe, Florian Altenhoener, Georg Boenisch, Heiko Buschke, Wladimir Pyliow, Anika Zeller, REVOLUTIONAER SEINER MAJESTAET – Lenin wollte den Zaren stuerzen, Kaiser Wilhelm II. einen Sieg an der Ostfront erzielen. Bislang unbekannte Dokumente belegen nun das Ausmass der geheimen Zusammenarbeit waehrend des Ersten Weltkriegs. Jahrelang unterstuetze das Keiserreich die Bolschewiekie mit Milionen und Logistik, Der Spiegel, 50/2207, s. 34-48

Tytu?owy Der Spiegel ma na ok?adce cesarza Wilhelma II i Lenina jako Towarzyszy Broni oraz transparent KUPIONA REWOLUCJA. Na kierownika rewolucji bolszewickiej awansuje tu jednak Bankier Lenina Aleksander Parvus-Helphand. Ten ?yd spod Mi?ska, o wielkiej g?owie i jeszcze wi?kszej erotomanii, mia? by? Drugim Marksem, ale zosta? agentem tajnej s?u?by cesarskiej, która wykorzysta?a go jako bankiera Lenina. To w domu Parvusa w Monachium Lenin pozna? Ró?? Luksemburg i Trockiego.
Parvus powiedzia? Sztabowi Cesarskiemu, ?e Czuszima jest ko?cem dynastii Romanowów, i mo?e Rosji - wobec czego zosta? wodzem Rewolucji 1905 Roku. Aresztowany w ?odzi zosta? zes?any na Syberi?, sk?d zbieg? do Turcji, ?eby – jak dworowali Towarzysze Niemieccy – za?o?y? sobie harem. Po za?amania si? Planu Bismarcka, czyli wojny b?yskawicznej na Zachodzie, któr? – jak pisz? w ksi??ce Incydentu nie by?o (Gda?sk 2001) zniweczy? Dmowski – przed?o?y? on Sztabowi Cesarskiemu plan KAPITA?OWEGO opanowania Rosji pod flag? szwajcarsk?.
W r. 1990 ogl?da?em film Zaplombowany Poci?g wg dokumentów Procesu Berne?skiego w/s autorstwa Protoko?ów M?drców Syjonu, których wykonawc? mia? by? Lenin. Wiadomo by?o, ?e Protoko?y zosta?y napisane w Szwajcarii. Proces nie ujawni? autora, ale nazwisko poda? francuski sobowtór Lenina, o czym pisz? w Incydentu nie by?o. Najwa?niejsz? spraw? w Procesie Berne?skim by?o kupienie w Piotrogrodzie w?adzy dla Lenina za 40 milionów RM, gdy autorzy RSM pisz?, ?e minister Skarbu Rzeszy wyda? na Lenina w ci?gu 4 lat 26 milionów RM (s. 35).
Uwa?a si?, ?e o losie Rosji zadecydowa?a rozmowa w ma?ej kuchni, gdy Nadio?da po?o?y?a si? spa?. Relacje s? zgodne, ?e Lenin ??da? pieni?dzy na wydawanie Prawdy w nak?adzie 300 tysi?cy – co uzyska? – czyli ?e wnioski Parvusa o „kapita?owy podbój Rosji r?kami bolszewików pod flag? szwajcarsk?” zosta?y przyj?te. Potem okaza?o si?, ?e nak?ad wynosi? tylko 80 tysi?cy, ale Skarb Rzeszy p?aci? za 300.
Sztab Cesarski kierowa? si? logik?, ?e WRÓG MEGO WROGA JEST MOIM SOJUSZNIKIEM, a najwi?kszym i konsekwentnym wrogiem Rosji Z?otej, Bia?ej i Zielonej by? Lenin. Niemcom chodzi?o o rozci?gni?cie programu Mitteleuropy na Europ? Wschodni? i utworzenie pot?gi gospodarczej na miar? USA.
Parvus za?o?y? przedsi?biorstwo Handels- und Exportkompaniet S/A, które dokonywa?o transakcji przez banki szwajcarskie i szwedzkie jako neutralne. Dyrektorem zosta? berli?czyk Fuerstenberg, maj?cy opini? mi?dzynarodowego akrobaty finansowego. Kadra zosta?a obsadzona przez kryptobolszewików, g?ównie ?ydów, dzi?ki czemu Niemcy mieli doj?cie do prawie ka?dego wa?niejszego rosyjskiego domu.
Bez pomocy niemieckiej w?adza bolszewików nie przetrwa?aby nawet roku, czego symbolem jest 300 tysi?cy niemieckich najemników w mundurach rosyjskich, których nazywano Tawarisz Mauser, bo nie chcieli zamienia? mauserów na mosiny.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Gru 21, 2007 12:25 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Klaus Wiegrafe, Florian Altenhoener, Heiko Buschke, Anika Zeller, NIE WAR RUSSLAND KAEUFLICHER – Lenin haette ohne Hilfe des Deutschen Kaiserreichs das ersten Regierungsjahr nicht ueberstanden, Der Spiegel, 51/2007, s. 64-71

W omówieniu I cz??ci tego tematu: Revolutioner Seiner Majestaet, podkre?li?em, ?e wg autorów Lenin do obj?cia w?adzy mia? otrzyma? od Cesarskiego Skarbu 26 miliony RM, gdy w procesie Berne?skim najwa?niejsza spraw? by?o przyznanie mu przez Skarb Cesarski 40 mil RM na KUPIENIE w?adzy w Piotrogrodzie. Lenin kupi? w?adz? od Kiere?skiego, z którym si? przyja?ni? w dzieci?stwie. PARLAMENTARNY rz?d Lenina-Trockiego by? DWUW?ADZ? bolszewicko-eserowsk?, maj?cym doprowadzi? do zawarcie pokoju z Niemcami, gdy? zacofana Rosja nie by?a w stanie prowadzi? wojny a eserzy nie chcieli bra? na siebie odpowiedzialno?ci za taki pokój.
Kalkulacj? eserów by?o: Bolszewicy zdyscyplinuj? Rosj? terrorem, Niemcy przegraj? wojn? na zachodzie, wobec czego eserzy – przy pomocy polskich nacjonalistów, którzy roszczenia na wschodzie by?y minimalne – obal? bolszewików i ustanowi? Rosj? bur?uazyjn?. Eserzy mieli te? koneksje z Niemcami, o czym ?wiadczy, ?e gdy w czerwcu 1918 Skarb Cesarski przyzna? Leninowi 40 milionów RM na Armi? Czerwon? to do ambasady niemieckiej w Moskwie zjawi?o si? 2 eserów z ??daniem po?owy sumy, a gdy ambasador odmówi? to ZASTRZELILI GO.
Lenin nie kry? zadowolenia ze ?mierci hr Mirbacha, którego nie znosi?, a Stalin, jako Wirtuoz K?amstwa nazwa? to Puczem Eserów, WKLEJLAJ?C we? zamach Afanasji Kap?an na Lenina z sierpniu 1920, który zapocz?tkowa? wojn? eserów z bolszewikami, którzy t? wojn? bolszewicy wygrali dzi?ki dostarczonym przez Reichwehr? GAZOM bojowym.
Prof. Aleksander Godlewski mówi? mi, ?e gdy p?yn?? z rodzicami z Królewca do Gda?ska na plebiscyt to wszystkie ?agle by?y CZERWONE a niemieckie radio poda?o o ZDOBYCIU PRZEZ BOLSZEWIKÓW WARSZAWY, wi?c kapitan wyda? bankiet. Endecy, których udzia? w Bitwie Warszawskiej by? rozstrzygaj?cy z racji ataku Sikorskiego na sztab Trockiego, nazwali jednak bitw? CUDEM NAD WIS??.
W wyniku wojny polsko-bolszewickiej i eserowsko-bolszewickiej duumwirat Lenin-Trocki zosta? zast?piony przez Dzier?y?skiego i Stalina. Trocki mia? list Lenina, w którym ten ruga Dzier?y?skiego jako Krwawego Polaka, wi?c Stalin zaproponowa? Duumwirat Trockiemu, ale po otruciu Dzier?y?skiego powiedzia? Trockiemu PASZO? WON – gdy? mia? na niego ?mierteln? kart? w postaci oddania ?ydom Sefardyjskim 15 tysi?cy ton z?ota. Wiem to od ksi?cia S?awomira Demidowa, którego ojciec by? skarbnikiem eserów.
W ksi??ce Incydentu nie by?o (Gda?sk 2001) pisz?, ?e Stalin zdoby? samow?adztwo informuj?c Towarzyszy Leningradzkich, ?e Lenin da? ?ydom sefardyjskim 20 tysi?cy ton z?ota. Chodzi tu prawdopodobnie o z?oto na tajnych kontach szwajcarskich rodziny carskiej – wobec czego rodzina carska musia?a by? zamordowana. Lenin wyda? specjalny tajny dekret, ?e wszystkie wa?niejsze egzekucje maj? by? filmowane, co by?o nieodzowne dono?nie rodziny carskiej, gdy? bank szwajcarski nie wyda?by z?ota bez takiego dowodu.
Ofiar? tego pad? dyktator ZSRS ?awrenty Beria, gdy? Nina Chruszczow przywioz?a mej obecnej ciotce, ?piewaczce wagnerowskiej Alicji Dankowskiej, ta?my ze Z?otem Renu opery kijowskiej, w?ród których by?a filmowa dokumentacja KATYNIA. Kopulantem Dankowskiej, która wygl?da?a jak bogini germa?ska, by? mój stryj, który przywióz? ta?m? swej ?onie, Barbarze Bierutównie. Ta wezwa?a ojca, dla którego by? to rozkaz TY, ALBO BERIA – wobec czego Bierut zleci? memu dziadkowi, który zamordowa? ju? Stalina, zamordowanie Berii.
Bierut powycina? z tego filmu siebie i kaza? córce wywie?? ten film do Izraela. Moi dziadkowie p?akali z powodu uprowadzenia tam wnuka. Po bitwie nad Ussuri Chi?czycy pokazywali ten film publicystom w ambasadzie chi?skiej w Pary?u. Gdy ci pytali, sk?d ten film, to Chi?czycy odpowiadali MIELI?MY SWEGO CZ?OWIEKA. Bierut kaza? stryjowi odda? pistolet Kaganowiczowi, a dziadek Chruszczowowi – za co Chruszczow zamordowa? Bieruta SADYSTYCZNIE. Poniewa? na filmie pokazywanym przez Chi?czyków nie ma Bieruta wi?c jest to kopia ocenzurowana przez niego.
Na?o?nica Lenina mia?a damski pistolet, z którego NIE MO?NA BY?O ZABI?, ale strza?y uruchomi?y syfilis, wi?c Lenin sta? si? niezdolnym do sprawowania w?adzy. Sekcja zw?ok mia?a wykaza? prze?arcie syfilisem jednej po?owy mózgu a drug? WIELKO?CI ORZECHA W?OSKIEGO. Przypomina to najwi?kszego kpiarza warszawskiego Franca Fiszera, którego mózg wa?y? 450 gramów, cho? ?eb mia? JAK BANIA.
Plan Sawinkowa zniweczy? Denikin odprawieniem polskiej misji wojskowej. Dosta? zajoba po darowaniu mu przez Greków Konstantynopola, ale po bitwie pod Or?em Lenin da? zdobyczn? bro? Kemalowi, który pobi? ni? Greków i Ormian.
Artyku? zamieszcza „zwiastun” ksi??ki austriackiej slawistki, Elizabeth Heresch: Geheimakte Parvusa – Gekaufte Revolution. Nie wiem, czy EH wie, ?e So??enicyn pisze, i? Parvus by? komisarzem Gu?agu jako FRANKEL. Po zamachu Kaplanki okrad? Lenina wywo??c skarby do USA.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Gru 26, 2007 1:30 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

By?a najpierw REWOLUCJA SZYDERCÓW – przeciw moczarowcom jako ENDEKOM – potem dyktatura szyderców, dominacja szyderców i hegemonia szyderców, a teraz, od bie??cych ?wi?t, ?yjemy w epoce POSTSZYDERCZEJ. Jedynym jednak dowodem na identyfikacj? polskiego nacjonalizmu ze stalinizmem s? Giertychy, którzy jako Opus Dei s? jezuitami, a jak pisz? w ksi??ce Incydentu nie by?o (Gda?sk 2001) to Józef Stalin by? jezuit?, cho? wyda? Dzier?y?skiemu swego szefa Jamesa Bonda, te? jezuit?, ale to by?o warunkiem duumwiratu. Uwa?am, ?e przywódc? Rewolucji Szyderców by? Michnik, któremu widocznie STALINOWCY Radzieccy zlecili skompromitowanie polskich nacjonalistów, jak Geremkowi likwidacj? nauki polskiej.
W konwencji Michnika to ja jestem stalinowcem – dzi?ki LOGICZNEJ identyfikacji nacjonalizmu ze stalinizmem, nazizmem i faszyzmem, w tym równie? hitleryzmem. STARSZY STRZELEC Adolf Hitler zaczyna? wprawdzie karier? polityczn? jako bolszewik, gdy? by? zast?pc? komisarza politycznego Czerwonego Pu?ku Monachijskiego – który Ró?? Luksemburg stawia?a za wzór – ale po st?umieniu przez Reichwehr? Bawarskiej Republiki Rad zosta? konfidentem Ludendorffa, b?d?c jednak nadal agentem Karola Radka, finansowego dyktatora ZSRS, który go op?aca?.
Przygoda z komunizmem Boskiego Adolfa sko?czy?a si? na podpisaniu agenturalno?ci wywiadu wojskowego, którego szefem by? Canaris, wobec czego mnie o hitleryzm podejrzewa? nie mo?na, a tym bardziej o stalinizm, który REPREZNETOWA? Michnik. Hitler zosta? jeszcze agentem IS-u, w ramach czego mia? zosta? ojcem syna Unity Mitford, o co go molestowa? WCh, ale da? spokój, gdy roznios?o si?, ?e Adolf schowa? si? przed nim w WC. Hitler powiedzia?, ?e z Pierwszym B?aznem Imperium gada? nie b?dzie, ale B?azna postawi? na nogi nacjonalista Sikorski, którego poprosi? o asekuracj? Rotmistrz Sosnowski.
To, jako uk?ad Stalin-Radek-Erenburg-Hitler-Mitford-Churchill, sta?o si? NAJWI?KSZYM KAPITA?EM POLITYCZNYM XX WIEKU, którego rozwi?zanie znalaz? dopiero polski pies wojny w archiwum portugalskim w Angoli. Wg „Incydentu nie by?o” to Boski Adolf by? potrzebny Anglikom dla LIKWIDACJI POLSKIEGO NACJONALIZMU, jako zagro?enia dla Stalina.
Anglia zosta?a zmuszona przez Becka do sojuszu z Polsk?, gdy? Polska decydowa?a o przysz?o?ci Europy Wschodniej. Stalin, jako ANTYFASZYSTOWSKI protektor Szwajcarii i Czechos?owacji gra? doktryn? endeck? dla narzucenia protektoratu równie? Polsce, ale pi?sudczycy odrzucili zgod? na wprowadzenie Armi Czerwonej do Galicji Wschodniej i Wile?szczyzn?, co by?o warunkiem protektoratu nad Prag?. J?drzej Giertych zaproponowa? antysowiecki pakt z Hitlerem, co powo?a?o uk?ad Korfanty-Giertych i ?ama?o doktryn? endeck? na rzecz CHADECKIEJ. W obronie doktryny endeckiej wyst?pili jednak pi?sudczycy, morduj?c prawdopodobnie Korfantego.
Logika pi?sudczyków prowadzi?a nieuchronnie do przegranej wojny z Hitlerem i skapitulowania endeków przed Stalinem, skutkiem czego mia?o by? zdobycie przez Sowietów Berlina. Stalin potraktowa? jednak endeków jak pi?sudczyków, gdy? w Katyniu Sowieci nie rozró?niali endeków od pi?sudczyków. Przebili to dopiero Niemcy zarzucaj?c Kaczy?skim NACJONALIZM, która to fekaliomachia jest mo?liwa przy za?o?eniu, ?e nacjonalizm polski zosta? WYT?PIONY przez sojusz ?ydowskiego nazizmu z bolszewizmem.
Anglia przyst?puj?c do wojny mia? zwyci?stwo w kieszeni z racji alupolonu, który umo?liwia? prowadzenie wojny z Kanady i negowa? ci??kie czo?gi – z racji czego Amerykanie nie produkowali ich, gdy? w razie niepowodzenia taktycznych szermanów mo?na by?o podj?? ich produkcj? z alupolonu, tak jak okr?tów i samolotów. By?a to wi?c ZABAWA W WOJN?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Gru 31, 2007 11:37 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Przeniesione do Spraw Politycznych

Ostatnio zmieniony przez Tell dnia Nie Sty 06, 2008 4:05 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Wto Sty 01, 2008 10:37 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Indiana Jones PASZO? WON

W OKRESIE ?wi?tecznym kana? Discovery Civilisation czy Science pokazywa? niejednokrotnie film o ?wi?tym Graalu i Templariuszach jako STRA?NIKACH ?wi?tego Graala. Wa?kowano kit - a to ?e templariusze znale?li Skarb ?wi?tyni przeprowadzaj?c wykopaliska archeologiczne na Wzgórzu ?wi?tynnym lub ?e zgromadzili go obs?uguj?c finansowo ruch krucjatowy. Pami?tam, jak mówiono, ?e templariusze byli TAK GENIALNYMI FINANSISTAMI, ?e skarbca kruszcowego nie potrzebowali, gdy? WSZYSTKO MIELI W OBROCIE FINANSOWYM, co jest oczywi?cie dla ubogich na umy?le i kieszeni.
Ów film konkluduje, ?e ?ADNEGO SKARBU POD WZGÓRZEM ?WI?TYNNYM NIE BY?O, co jest kazusem Indiana Jonesa, który strawi? miliony ojca za grunt podmiejski na poszukiwanie Skarbu ?wi?tyni, identyfikuj?c je ze Z?oto Afryki. Ten Anglosas miast wygadywa? w O?wi?cimiu bzdury o ROZSTRZELIWANIU ANTYSEMITÓW, móg? przyjecha? do Wroc?awia, gdzie wyt?umaczy?bym mu, ?e Skarb ?wi?tyni – ze sprzeda?y metalurgii filisty?skiej za ca?y skarbiec asyryjski – ODZYSKALI ASYRYJCZYCY. On móg? jednak po?o?y? r?k? na Z?ocie Afryki jako HIPOTECE RZYMU. Je?li czarnuchy nie chc? tej hipoteki to mog? straci? znalezione z SATELITY Eldorado na Haiti, którym ?ydogermania chcia?a zap?aci? mi za wpychanie spermy jerozolimskiej i fekaliów pruskich, jako antytezy mej Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej. Teraz klucz do Z?ota Afryki jest w Wenecji, z racji projektu MOJ?ESZ i budowy POKEROWYCH kopii Wenecji w Macao i Las Vegas. Józef Stalin powo?a? komisj? do badania Skarbu Templariuszy, która liczy?a ów skarbiec na TYSI?CE TON. Dosz?o jednak do Z?O?LIWEGO pomieszania Skarbu Templariuszy ze Z?otem Chazarów dla KAMUFLOWANIA 35 tysi?cy ton z?ota, które Lenin i Trocki dali ?ydom SEFARDYJSKIM – jakiego okre?lenia u?ywano w dokumentach. Z?oto Chazarów nie mia?o jednak nic wspólnego ze Z?otem Templariuszy, gdy? I zosta?o z?upione przez Boles?awa Srogiego nad Wo?g?, podczas powrotu polskiej jazdy z Chin w r. 966, a II by?o Z?otem Prawdziców w Rydze, którzy w?adali przez ponad 2 wieki Z?otem Syberii.
Gdy Niemcy ?piewali: JEST W POLSCE ZAMEK WSPANIA?Y; TEMPLARIUSZE W NIM SI? OSTA?Y; ICH SKARBÓW NIE POLICZYCIE, BO WI?KSZYCH NIE MA NA ?WICIE, to Kawalerowie Mieczowi wywie?li ju? to z?oto do Edynburga i z?o?yli w prochowni zamku, z której proch wykorzystali do wysadzenia m??a Marii Stuart. Niemcy uzupe?nili to, ?e z?oto to posz?o na FINANSOWANIE WASZYNGTONA.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Lut 01, 2008 1:23 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Antoni Po?o?y?ski, Marsza?ek Józef Pi?sudski ODBR?ZOWIONY, Warszawa 2005

AP, kawaler wysokich odznacze? Armi Polskiej na Zachodzie, zada? sobie du?o trudu, ?eby zdegradowa? Marsza?ka Pi?sudskiego, patrz?c na t? posta? z pozycji nacjonalistycznej. Zaczyna od tego, ?e Józef Pi?sudski w szkole nie uczy? si? tylko my?la? o antyrosyjskiej konspiracji i Odbudowaniu Polski. Karier? polityczna zacz?? wcze?nie, bo jako student I roku Medycyny w Charkowie wst?pi? do Narodnej Woli i przygotowywa? organizowany przez Aleksandra Uljanowa - brata Lenina - zamach na cara Aleksandara III. Zamach nie uda? si?, ale obu Pi?sudskich uratowa?y od stryczka przed?o?one przez ojca dowody, ?e s? Ksi???tami ?mudzkimi, jednak na proces posz?a ca?a fortuna ich matki. Zes?anie za Sybir nadszarpn??o zdrowie Józefa.
Po powrocie z zes?ania JP nawi?za? stosunki z Wodzimierzem Uljanowem-Leninem, i pod jego wp?ywem zacz?? wydawa? Robotnika z has?em PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW ??CZCIE SI?. W r. 1901 pojecha? na zjazd eserów do Londynu, gdzie pozna? Mo?cickiego, a w drodze powrotnej wst?pi? do ambasady Japonii w Pary?u – za co po powrocie zosta? ponownie aresztowany i trzymany w ci??kich warunkach w Cytadeli warszawskiej. Zdaj?c sobie spraw?, ?e tego nie prze?yje zacz?? symulowa? ob??d, wi?c wys?ano go do wi?ziennego domu wariatów w Petersburgu, sk?d zdo?a? zbiec. JP mówi?, ?e pomogli mu pracuj?cy w wi?zieniu Polacy, ale istnieje wersja, ?e zosta? wykupiony przez Lenina, którego finansowa?a Ró?a Luksemburg a której dyrektorem by? Dzier?y?ski, b?d?cy równocze?nie szefem eskorty Lenina w Zakopanem.
Jest zagadka, w jaki sposób Koba-Stalin, po wydaniu Ochranie siatki kasiarskiej SDKPiL na Kaukazie znalaz? drog? do Lenina? Musia? jednak wiedzie?, gdzie jest redaktor Robotnika wi?c wykupi? go a ten zawióz? Kob? do Krakowa. Wygl?da bowiem, ?e obaj udali si? te? do Wiednia, na spotkanie z Trockim i Bucharinem. Pi?sudski wst?pi? do ambasady Japonii i przed?o?y? plan rozbicia Rosji na Dalekim Wschodzie, wobec czego ambasador zafundowa? mu podró? do Tokio. W ksi??ce Incydentu nie by?o (Gda?sk 2001) opisuj? spotkanie Pi?sudskiego NA ULICY Tokio z Dmowskim, i co z tego wynik?o.
Obaj jechali na jednym koniu, którym by?a technologia azotowa Wierusz-Kowalskiego, o której Pi?sudski wiedzia? od Mo?cickiego, a poniewa? Japo?czycy kupili t? technologi? od Pi?sudskiego wi?c wersja, ?e Mirecki w ci?gu 3 lat dokona? 159 napadów na banki i pocztylionów (s. 23) by?a LEGALIZACJ? pieni?dzy japo?skich. Dzi?ki temu JP móg? sp?aci? d?ugi PPS i powo?a? POW.
Nie zgadzam si?, ?e zerwanie stosunków z Denikinem by?o win? JP. Je?li mia? on nawet takie intencj? to Denikin dopomóg? mu. JP napisa? obra?liwe Ultimatum, które mia?o by? odczytane ZA ZGOD? oficerów endeckich, którzy robili wszystko, ?eby si? Bia?ej Rosji przypodoba?, a skoro zgodzili si? to innego wyj?cia nie by?o. AP pisze, ?e Denikin dosta? tyle broni od Francuzów, Anglików i Amerykanów, ?e NIE BY? W STANIE JEJ WYKORZYSTA?. Dosta? od Greków Konstantynopol, ale po bitwie pod Or?em Lenin odda? ca?e poci?gi z nieroz?adowan? broni? Kemalowi.
AP potwierdza, ?e wyprawa kijowska JP by?a wielkim b??dem a nieudolne wycofywanie si? z Kijowa spowodowa?o powa?ne straty. AP oskar?a za to Rydza ?mig?ego, który odwlók? rozkaz Rozwadowskiego ewakuowania Kijowa. Wobec kl?ski na Ukrainie zagadk? jest przerwanie przez JP bitwy Szeptyckiego z Tuchaczewskim nad D?win?, gdzie do?wiadczony wódz austriacki pozbawi? m?odego „geniusza” rosyjskiego po?owy armi, i wzi??by go do niewoli, ale wstrzymanie ofensywy umo?liwi?o Trockiemu koncentracj? i ofensyw? warszawsk?, podczas której Szeptycki zosta? pozbawiony przez JP dowództwa frontu. To uprawdopodobnia wersj?, ?e po przybyciu misji francuskiej Pi?sudski zosta? pozbawiony funkcji Naczelnego Wodza, która zosta?a mu zwrócona dopiero po ucieczce bolszewików.
Po rozejmie Francuzi domagali si? okupacji ziem od Bytowa do Niemna, do czego JP nie dopu?ci?, gdy? chcia? okupowa? Rug?, której endecy nie chcieli. Z drugiej strony Rumuni i W?grzy robili wszystko, ?eby zaj?? dla Polski Odess?, której mia? nie chcie? Pi?sudski?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Lut 02, 2008 9:11 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Bronis?aw Wildstein, O HONOR STALINA, Rzeczpospolita, 30 I 2008 , s. 2

BW pisze, ?e historyk francuski Stephane Courtois znalaz? w dokumentach to, co znamy z Doktryny Becka i domys?ów – ?e Stalin zamierza? wygra? nacjonalizm polski do wojny z Anglosasami nad Renem i we Francji. Doktryna Becka mówi?a, ?e niemiecka Wojna Rewan?owa jest ABSURDEM, bo polscy nacjonali?ci skapituluj? przed Stalinem, który – dzi?ki nim – zajmie Berlin, którego nie odda. Rozumia? to hitlerowski prezydent Gda?ska Rausching, który t?umaczy? Hitlerowi, ?e STALIN TWORZY NAJWI?KSZ? MACHIN? WOJENN? W HISTORII, która – przy pomocy zho?dowanych Polaków – zajmie Berlin, którego Stalin NIE ODDA, a? w ko?cu pok?óci? si? ze Swym Wodzem. Hitler, jako Austriak, nie rozumia? – albo zrozumie? nie chcia? – ?e wojna z Polsk? b?dzie ko?cem niemczyzny na Wschodzie.
W ksi??ce "Incydentu nie by?o" pisz?, ?e tak jak najwi?kszym b??dem Napoleona by?o NIE ZLIKWIDOWANIE PRUS – gdy? da? si? zwie?? antysemityzmem Goethego i Fichtego – tak Stalin nadzia? si? na prusk? doktryn? wojenn?, o której nie wiedzia?, co kosztowa?o go kilka milionów najlepszych ?o?nierzy, wobec czego Armia Czerwona do Renu doj?? nie mog?a. Stalin pope?ni? tu b??d Genera?a Denikina, który postanowi? „zgnoi? polaczków”, nie wiedz?c, ?e ci maj? ?mierteln? kart? na?.
Dopiero gdy Wanda Wasilewska wyt?umaczy?a Stalinowi Doktryn? Becka, a Marsza?ek Paulus wyja?ni?, jak mo?na wygra? nienawi?? Niemców do Anglosasów za Terror Lotniczy, to Stalin – po niewczasie – zacz?? kalkulowa? to politycznie, ?e mo?e, ??cz?c te dwie doktryny, doj?? do Atlantyku. Ojciec mówi? mi, ?e Prezydent Roosevelt zosta? otruty, gdy? chcia? da? Stalinowi Europ?, w co uwierzy?em dopiero, gdy przeczyta?em we Wprost deklaracj? Prof. Wilczy?skiego, ?e GDYBY ROOSEVELT PO?Y? NIECO D?U?EJ TO STALINOWI OPAR?YBY SI? W EUROPIE TYLKO ANGLIA I PORTUGALIA.
Z tej racji Stalin by? zainteresowany zaj?ciem NIEZBURZONEJ Warszawy, gdzie Niemcy – na podstawie ?ydowskich list Niesprawiedliwych – zamordowali 200 tysi?cy polskich nacjonalistów. Wg Stephane Courtois wybuch Powstania Warszawskiego uniemo?liwi? Stalinowi wojn? z Anglosasami o W?ochy i Francj?. Nie znaczy?o to jednak, ?e Warszawa – na któr? wydano wyrok ju? przy nabyciu przez genera?ów pruskich folwarku ?ydowskiego – mia?a ocale?, bo wg Stalina czeka? j? los du?o gorszy od zgotowanego jej przez hitlerowców. Powstanie Warszawskie mia?o wybuchn?? bowiem po zaj?ciu przez Stalina Francji a Polska mia?a by? w wyniku tej wojny ZLIKWIDOWANA.
Miast tego by?a jednak wojna ukrai?ska, w wyniku której Stalin zosta? OPOZYCYJNYM DUUMWIREM.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Lut 06, 2008 10:00 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Obejrza?em rosyjski film dokumentalny ZABÓJSTWO RASPUTINA. Rasputin by? po?rednikiem nie mi?dzy Niemcami a carem, tylko mi?dzy Niemcami a caryc?. To, ?e ksi??? Jusupow podj?? si? zabójstwa Rasputina ?wiadczy, ?e przyj?? propozycj? ambasadora brytyjskiego zast?pienia na tronie Miko?aja II, ale Ochrana dobrze wiedzia?a, ?e zabójstwo Rasputina to ZAMACH STANU wi?c skonfiskowa?a ksi?ciu bro? a cyjanek zast?pi?a proszkiem. Rasputin – jako ROSYJSKA JOANNA D'ARC – by? najwa?niejszym cz?owiekiem re?imu.
Jusupow wobec zagwo?d?enia broni wi?c poprosi? jak?? dam? o przyniesienie pistoletu, ale ta przynios?a damski brauning, z którego na osobno?ci Jusupow lub Puryszkiewicz strzelili Rasputinowi w serce. Nibytrupa musia? pilnowa? Puryszkiewicz a Jusupow poszed? na wartowni? i kaza? stójkowemu ZABI? RASPUTINA, gdyby ten chcia? uciec, po czym uda? si? do piwnicy, ?eby przygotowa? miejsce dla trupa. Wtedy jednak Rasputin wsta? i zacz?? ucieka? a Puryszkiewicz goni? za nim strzelaj?c z pistoletu DAMSKIEGO, i cho? by? wyborowym strzelcem to dopiero przy bramie Rasputina obali? stójkowy i zat?uk? KASTETEM, którym by?a damska hantla.
Jusupow i Puryszkiewicz k?ócili si? w pami?tnikach i przed s?dami o HONOR zabicia Rasputina. Honor obci?cia Rasputinowi genitaliów przypada jednak ksi?ciu, jako administratorowi. By? to kazus Cio?ka, który ocala?, gdy? m?ska cz??? M?odego Dworu podzieli?a si?: Jedni krzyczeli, ?eby wykastrowa?, drudzy ?eby obci?? penisa a konserwaty?ci, ?eby – PO ROSYJSKU – upiec w piecu chlebowym. Genitalia te mo?na ogl?da? w petersburskim muzeum.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Lut 07, 2008 10:08 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

We wczorajszym Naszym Dzienniku (6 II 08) Józef Szaniawski napisa?, ?e w instrukcji dla najwy?szej kadry Armi Czerwonej Józef Stalin stwierdzi?, i? NAJWI?KSZ? ZDOBYCZ? WOJENN? ZSRS S? NIE NIEMCY A POLSKA. Wa?na jest data tej instrukcji, która mo?e by? deklaracj? OGRANICZENIA roszcze? w Niemczech, bo WIADOMO BY?O, ?e Stalin we?mie Hamburg, który Anglicy zniszczyli – równie? z tego powodu – niemi?osiernie. To, ?e Hamburg dosta? si? Anglikom by?o skutkiem ZAST?PIENIA Roosevelta przez Trumana.
Na UWr s?ysza?em niejednokrotnie, ?e Truman zosta? Prezydentem SZANTA?UJ?C kapita?em ameryka?skim na Górnym ?l?sku, co zosta?o potem potwierdzone afer? Flicka w Essen, które odziedziczy?o po O?wi?cimiu nazw? GERMANII. Ojciec mówi? mi, ?e Roosevelt zosta? OTRUTY za zamiar dania Stalinowi Europy, co zgadza si? z formu?? Sowieckiego Hamburga. Ojciec móg? to wiedzie? tylko od mego dziadka, który zosta? wys?any przez Bieruta do Waszyngtonu w/s kapita?u AMERYKA?SKIEGO na Górnym ?l?sku, na którym Truman dojecha? do stolca Prezydenta.
Z tej racji wydaje si?, ?e Roosevelta otruli nie Irlandczycy a Polacy, którzy dostarczyli Trumanowi spraw? kapita?u ameryka?skiego w GERMANII, i kazali otru? Roosevelta, ale nie tyle za Hamburg i Essen co za TWORZENIE PA?STWA ?YDOWSKIEGO NA UKRAINIE. Gdy bowiem poj?to, ?e ?wi?tej Spermy Jerozolimskiej jest taka moc, ?e przesiedlenie jej do USA postawi?oby Anglosasów w MNIEJSZO?CI to zacz?? zabiega? o utworzenie pa?stwa ?ydowskiego na Ukrainie, na co Stalin si? zgodzi?, co realizowano przez Deportacje ?ydów na Wschód. Wobec tego polaczkowie zagrali Kapita?em Ameryka?skim w GERMANII, i kazali Trumanowi, TU? PRZED ODDANIEM HAMBURGA STALINOWI, otru? Roosevelta. Uwierzy?em w to, gdy Profesor Wilczy?ski napisa? we Wprost: GDYBY ROOSEVELT PO?Y? NIECO D?U?EJ TO STALINOWI OPAR?YBY SI? W EUROPIE TYLKO ANGLIA I PORTUGALIA – gdy? Roosevelt by? dyrektorem kapita?u Stalina w USA.
Z tej racji Gross-Mol porównuje prze?ladowania ?ydów przez Polaków po II wojnie ?wiatowej do GU?AGU, w czym chodzi mu o likwidacj? pa?stwa ?ydowskiego na Ukrainie. Jakub Berman napisa? w Referacie Bermana na okoliczno?? wojny palesty?skiej, ?e gro?ny jest TYLKO antysemityzm ?rodkowoeuropejski – bo inne to ?ydowskie mulety.
Gorbaczow chcia? ogra? polaczków wi?c zap?aci? ?wi?tej Spermie Jerozolimskiej sto bilionów (nie miliardów) $. Ja pojecha?em do Niemiec, ?eby otru? Niemców Satelitarn? Detekcj? Z?ota, ale ci woleli ukoronowa? tym Króla Izraela, wi?c Grossa-Mola si? nie boj?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Lut 15, 2008 6:26 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Tiha von Ghyczy, Bolka von Oetinger, Christopher Bassford, CLAUSEWITZ O STRATEGII, Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2002

Mam O WOJNIE (Mireka) portret Clausewitza katedr? nad lewym naramiennikiem i ko?cio?em ?w. Krzy?a nad prawym na wroc?awskim Ostrowie Tumskim. Nie wiem, czy Clausewitz kaza? si? sam sportretowa? z ko?cio?ami KATOLICKIMI, czy te? zrobi?a to jego ?ona, wydawca jego dzie?a. Clauzewitz umar? we Wroc?awiu po powrocie znad Warty w 1831, gdzie asekurowa? granic? prusk? przed powstaniem listopadowym.
W dziele Clausewitza, które jest od 20 lat lektur? studiów ekonomicznych, najwa?niejsze jest jednak nie to, o czym Clausewitz pisze, ale to o czym NIE PISZE. S? to wyk?ady z Powszechnej Szko?y Wojennej w Berlinie, uzupe?niane dla NIEKTÓRYCH. Najwybitniejszym uczniem Clausewitza by? Moltke-Starszy. Podstaw? ca?ej teorii by?y studia nad Fryderykiem II i Napoleonem, którego NAJWYBITNIEJSZYM przeciwnikiem by? sam Clausewitz – i to nie tylko jako krygszpiler, któremu TYLKO udawa?o si? przewidywa? ruchy Napoleona.
W Wojnie i Pokoju jest scena w rosyjskiej Kwaterze G?ównej w VI 1812, gdzie ksi??? Andrzej Wo?ko?ski spotyka Prusaka w rosyjskim mundurze generalskim, którego nie wie gdzie spotka?. Prusak wygl?da na przebiera?ca, nazywa si? Pfil i zachowuje si? arogancko, ale si? go wszyscy boja, gdy? KIERUJE rosyjskim ministerstwem Wojny, a poza tym jest najwybitniejszym teoretykiem wojskowym czym doprowadzi? Prusy do kl?ski pod Jen?.
Nie chodzi tu jednak o genera?a Ernsta Henryka Adolfa Pfuela z Lubusza nad Odr?, którego wówczas jeszcze w Rosji nie by?o, a który po do??czeniu w X 1812 do pruskiego korpusu s?u?y? jako Kapitan Ghielsedorf, ale Clausewitza jako Genera?a Rosyjskiego, który przyj?? posta? swego przyjaciela, specjalisty od wychowania fizycznego, gdy? Clausewitza si? Francuzi BALI. Pfuel wyda? wprawdzie po ?mierci Clausewitza broszur? Reformowanie Sztabu Generalnego w czasie pokoju, ale by?o to dzie?o Clausewitza, który jako Wesz i Pch?a nie móg? liczy? na wysokie stanowisko wi?c chcia? da? przyjacielowi kapita? do awansu na stanowisko Ministra Wojny i Premiera, co ten osi?gn?? w podczas Wiosny Ludów. Przezwisko pochodzi?o st?d, ?e Clausewitz, nie?mia?y i uprzejmy wobec towarzystwa i podw?adnych, by? szorstki i nawet arogancki wobec prze?o?onych. Ksi??? Andrzej spotka? wi?c przebiera?ca Phila w Berlinie, jako adiutanta pruskiego Kronprinza.
Po Austerlitz Clausewitz przekona? Kronprinza, ?eby wypowiedzie? wojn? Napoleonowi, co okaza?o si? ZBAWIENIEM. Najbardziej ba? si?, ?e Napoleon, po zdobyciu Smole?ska, pos?ucha rad polskich genera?ów i wypraw? na Moskw? od?o?y do wiosny, a gdy Napoleon ruszy? ze Smole?ska to ??da? od Kutuzowa wycofania si? na drog? ka?usk?, ?eby zaj?? Francuzów od ty?u. Rosjanie upierali si? jednak, ?eby zaj?? flankowe pozycje pod Borodino, gdzie strzelali a? do obej?cia ich przez francusk? i polsk? kawaleri?.
W ekonomii strategia klausewicowska – czyli ate?ska – jest wykorzystaniem posiadanych i potencjalnych ?rodków dla osi?gni?cia celu finansowego. Majstersztikiem strategii ate?skiej by?a bitwa pod Maratonem, gdzie Grecy mieli zwyci?stwo zapewnione, ale chodzi?o o wygranie go PROPAGANDOWO, ale odkryciem Clausewitza jest to, ?e nawet genialny wódz nie radzi sobie je?li dwukrotnie silniejszy przeciwnik nie pope?nia b??dów.
Pod Mossbach Clausewitz szachruje, gdy? Fryderyka II tam nie by?o, bo musia? si? zda? na Seidliza, jak Napoleon pod Lipskiem na Davouta, którego ruchy przewidzia? Clausewitz.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Mar 12, 2008 12:15 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

?ukasz Orlicki, TAJEMNICE HISTORII: KRYPTONIM „IN. 3”, CZYLI BITWA O TAJEMNICE PRZY DZWI?KACH KORKÓW SZAMPANA; ZNISZCZYLI BOHATERA, CZYLI ODDZIA? II OSKAR?A – Sprawa rotmistrza Sosowskiego (cz. 1 i 2); Odkrywca, 2 i 3/2008

DOKUMENT ROTMISTRZA SOSNOWSKIEGO jest osnow? mojej ksi??ki Incydentu nie by?o (Gda?sk 2001). Inspiratorem by? funkcjonariusz s?u?by specjalnej Delegatury Czes?aw Wójcik, który by? tak zadowolony z mojej ksi??ki, ?e zarekomendowa? j? w setkach listów: SPRAWA PRZEDSTAWIONA PRZEZ HISTORYKA WROC?AWSKIEGO JULIUSZA PRAWDZIC-TELLA WED?UG HISTORYKÓW I FUNKCJONARIUSZY POLSKICH S?U?B SPECJALNYCH NA ZACHODZIE. STRZEC PRZED WYPACZENIAMI PRZEZ OBCE S?U?BY SPECJALNE, oraz da? mi do opublikowania I cz??? sprawy, o której nie wiedzia?em.
Do Krzy?owej przyjecha? hrabicz Helmut James, który studiowa? w Anglii prawo. Przed?o?y? ojcu wystawiony w USA dokument, który PODPISA?. Po ca?onocnej rozmowie hrabia wygna? i WYDZIEDZICZY? syna a ca?y NIEWYOBRA?ALNY maj?tek na ca?ym ?wiecie zapisa? swej córce, która uciek?a mu z podkomendnym na front bolszewicki. Potem wsiad? do awionetki i polecia? do swej córki, która mieszka?a w konkubinacie w ?odzi, gdy? damy pu?kowe nie godzi?y si? na ma??e?stwo polskiego oficera z TAKIM NAZWISKIEM.
Hrabia kaza? córce dostarczy? kopi? rzeczonego dokumentu Marsza?kowi Pi?sudskiemu, który za?atwi? jednak spraw? herbat? z cytryn? i du?ym koniakiem, co Pan Czes?aw wiedzia? od Pana Molki, syna hrabianki, jako uznanego przez Kanclerza Adenauera dziedzica najwi?kszego spadku w Niemczech i chyba na ?wiecie. Rodzice Molki zostali aresztowani po zamachu na Hitlera i ?lad po nich zagin??.
Molka zosta? zamordowany ze swym polskim komisarzem msz Adamam Rapackim przez prokuratora wojewódzkiego Koguta, który za??da? te? dla Pana Czes?awa KARY ?MIERCI, przed czym uchroni?a go interwencja W?adys?awa Gomu?ki. Gdy potem prokurator za??da? DLA KOGUTA kary ?mierci to ten krzykn??: JA B?D? WISIA? W DOBRYM TOWARZYSTWIE. TO HONOR DLA MNIE, zastrzegaj?c si?, ?e samobójstwa w celi nie pope?ni – ale powiesi? si? w celi ?ódzkiego wi?zienia. Koguta i jego konkubin?, ?l?zaczk?, zna?em osobi?cie.
Pan Czes?aw chcia? przed ?mierci? z?o?y? zeznania przed urz?dnikiem ambasady RFN, która zas?ania?a si? jednak konwencj?, ??daj?c zezna? przed polskim prokuratorem, ale Pan Czes?aw – maj?cy najgorsze do?wiadczenia z polsk? jurysdykcj? – si? nie godzi?, i wyznaczy? na komisarza sprawy MNIE, mówi?c, ?e mnie NIE OSZUKAJ? a jego zeznania SFA?SZUJ?.
Siatka Barona Sosnowskiego w Niemczech by?a arystokratyczna. Arystokraci pruscy proponowali baronowi zorganizowanie zamachu stany w Gda?sku i przy??czenie Wolnego Miasta do Polski, na co nie godzi? si? Pi?sudski. Prusacy my?leli tak, jak Pi?sudski, który jako pierwszy stwierdzi?, ?e atak Czechów na Cieszyn jest ZAWALENIEM Europy Francuskiej i przekszta?ca Niemcy w Pa?stwo Rewan?owe.
Wobec tego nie mo?na bra? Górnego ?l?ska, gdy? dawa? w?adz? w Polsce nacjonalistom, którzy przy pomocy kapita?u francuskiego zrobi? z tego kraju szwajcari?. Wobec tego niemiecka wojna rewan?owa stanie si? wojn? niemiecko-polsk?, czy te? Niemców i Sowietów przeciw Polsce, a je?li Polska nie otrzyma Górnego ?l?ska to b?dzie to wojna ?WIATOWA, w wyniku której Polska we?mie Opole z Wroc?awiem a Gda?sk z Olsztynem. Pi?sudski czu? to na w?asnej skórze, bo on si? ze ?l?zakami czy Gda?szczanami dogada? nie móg?, a nacjonali?ci JAK NAJBARDZIEJ. Jego logika polityczna by?a zrozumia?a na wschód od Wis?y.
Osi?gni?cie barona Sosnowskiego nale?y do wywiadu STRATEGICZNEGO. Za najwi?ksze osi?gni?cie tego wywiadu uwa?a si? napoleo?sk? operacj? pod Ulm, gdzie szef wywiadu armijnego mia? zdoby? austriackie plany operacyjne. Jest to jednak „racjonalizacja”, gdy? Rudy Karol – jak W?gier graj?cy na likwidacj? Austrii – Austriaków dobrze zna? i potrafi? ma?powa? ich jak Pi?sudski Prusaków. W tej sytuacji na najwi?kszego tuza wywiadu strategicznego wyrasta Baron Sosnowski – jako mistrz logiki pruskiej. By? przekonywuj?cy jako kawaler austriackiego medalu ZA ODWAG? i 4 polskich za M?stwo Na Polu Bitwy. T?umaczy? Prusakom: JE?LI MY SI? NIE DOGADAMY TO DOGADAJ? SI? POLSCY NACJONALI?CI ZE STALINEM – A WTEDY POLSKI I NIEMIEC NIE B?DZIE.
Pi?sudski wyznaczy? na komisarzy Dokumentu Hrabicza Moltke Becka, S?awka i Mo?cickiego – wobec czego baron, przywo??c ten dokument z Berlina czy Monachium wszed? im w parad?. Baron posun?? si? do zdrady, gdy? zaasekurowa? si? w Szwajcarii u Paderewskiego, który przekaza? ten dokument gen. Sikorskiemu, który da? go w Sztokholmie Winstonowi Churchillowi, a ten Pierwszy B?azen Imperium postawi? tym Anglików na baczno?? i wróci? do polityki. W tym ?wietle to 40 tysi?cy marek za ten dokument móg? wy?o?y? Paderewski. Jak pisz? w Incydentu nie by?o to egzekutorami Dokumentu byli Andriej Wyszy?ski i ?azar Kaganowicz, którzy zamordowali w tej intencji Kirowa.
Za ten dokument Anglicy zamordowali w USA Wieniaw?-D?ugoszowskiego a dostarczeniem tego dokumentu przez Hessa ksi?ciu Montbattenowi Hitler chcia? obali? Churchilla. By?a to propozycja niemiecko-brytyjskiej granicy NA DONIE, gdy? Dokument Hrabicza Moltke mówi? o folwarku ?ydowskim, który nazywa? si? Zwi?zkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich.
Arystokraci pruscy, z?apani za gard?o Dokumentem Hrabicza Moltke, musieli gra? na Polsk?, gdy? logik? tego dokumentu by?a LIKWIDACJA NIEMIEC a Polacy likwidacji Niemiec nie chcieli. W tym sensie pozostawienie Abwehrze w Forcie Legionów Archiwum Sosnowskiego zdaje si? by? intryg? Rydza-?mig?ego, który wszed? do tryumwiratu Dokumentu Hrabicza po S?awku. Mog?a to by? GRA NA HITLERA – ?eby ten nie zosta? zamordowany przez Hrabicza po zwyci?stwie nad Polsk?, wobec czego Hrabicz dokona? zamachu na Hitlera dopiero 20 Lipca 1944.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Hydepark Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2, 3 ... 415, 416, 417  Następny
Strona 1 z 417

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group